Search
El canal de LA VANGUARDIA aspira a disputar a TV3 la hegemonía mediática catalana

EL canal 8TV del Grupo Godó ficha a Josep Puigbó para que sea presentador de su programa estrella ‘Amics, Coneguts i Saludats’

HECHOS

El 14.12.2006 se estrenó el pograma ‘Aics, Coneguts i Saludats’ presentado por D. Josep Puigbó.

by BeHappy Co.